poezja

Kolęda dla Polski

23/12/2013 // 1 Comment

Kolęda dla Polski siedzimy przy wigilijnym stole i nawet nie dostrzegamy jak światło spływa z białego obrusu w ciemność czekającą za widnokręgiem to tam jest nasza [całość]

Polskie drogi

06/04/2013 // 1 Comment

Nowy tom wierszy Joanny Mądroszkiewicz „Polskie drogi” ( Kraków, 2013) jest – jak czytamy w posłowiu – swoistą kontynuacją zbioru „Zielona wyspa”, [całość]