ISIS

Powrót barbarzyńców

06/03/2015 // 0 Comments

Czy zbliża się kres naszej kultury? Zwykle upadkom cywilizacji towarzyszyły hordy barbarzyńców, dzisiaj barbarzyńcy bezkarnie obcinają głowy jeńcom odmiennych [całość]