Merkuriusz polski

Habemus Papam Franciscum

14/03/2013 // 0 Comments

Radość i wzruszenie ogarnęły chyba cały Kościół na wieść o szybkim i jak można sądzić, znakomitym wyborze nowego Biskupa Rzymu. Po nagłej i zaskakującej [całość]