Kłamstwo smoleńskie na międzynarodowej konferencji lotniczej (i protest ekspertów)


Na miedzynarodowej konferencji lotniczej w Augsburgu, organizowanej przez International Society of Air Safety Investigators, Maciej Lasek miał wygłosić odczyt na temat katastrofy smoleńskiej. To nie tylko wielki skandal, ale przede wszystkim niewyobrażalna bezczelność, sowicie opłacanego z rządowej kasy PO eksperta od propagandy. Kłamcy smoleńscy mogą jedynie liczyć, że odczyt pozostanie zignorowany i szyte grubymi nićmi argumenty komisji, opierającej się na ustaleniach Anodiny i Millera nie zostaną podważone przez zorientowanych w szczegółach tragedii prawdziwych ekspertów, którzy powinni być zaproszeni na podobną konferencję. Lasek wygłasza referat przed samym lunchem, więc liczy pewnie, że po całym dniu konferencji naukowcy będą myśleć jedynie o przysmakach, przygotowanych w bufecie, puszczając mimo uszu bzdury, którymi od lat karmieni są Polacy i światowa opinia publiczna. Trudno nie zauważyć jednak, że zuchwałość smoleńskich kłamców nie jest pozbawiona racjonalnych przesłanek – nikt nie protestował, kiedy Rosjanie publikowali oszczercze i nieprawdziwe informacje na temat katastrofy, nikt nie kwestionował kłamliwego filmu National Geographic i mało kto potrafił skojarzyć zestrzelenie malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą z tragiczną śmiercią polskiej delegacji, lecącej na obchody zbrodni katyńskiej w 2010 roku. Lasek i tracący grunt pod nogami, rządzący Polską spadkobiercy komunistycznych służb specjalnych postawili na jedną kartę: jeżeli brednie referatu pozostaną przemilczane, propaganda smoleńskiej pancernej brzozy będzie mogła znowu triumfować, ogłaszając udział w konferencji, jako międzynarodowy sukces i potwierdzenie słuszności oficjalnej wersji katastrofy.

P.S. Oficjalnym celem konferencji w Augsburgu jest: „promowanie bezpieczeństwa lotu, poprzez wymianę idei, wymiana doświadczeń o rezultatach badań i ustaleń śledztw lotniczych, stymulowanie postępów bezpieczeństwa lotów i promowanie postępu technicznego poprzez zapewnienie profesjonalnej edukacji” Trudno, by na takiej konferencji zabrakło doktora Macieja Laska.

Aleksander Rybczyński

http://solidarni2010.pl/31608-nasz-news-lasek-jedzie-konfabulowac-do-augsburga.html

Na szczęście występ Laska nie pozostał przemilczany przez polskich naukowców, ekspertów komisji sejmowej d.s. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej

Wersja polska

23 sierpień 2015 r.
Augsburg

Pan Frank Del Gandio,
ISASI President
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Katastrof Lotniczych.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W programie tegorocznej konferencji ISASI odbywającej się w Augsburgu umieszczono informację o referatach dwóch polskich autorów – Macieja Laska pt. „International accident investigation for military plane crash: Smolensk case”oraz Piotra Lipca pt. „Political dimension of the Smolensk accident investigation”. Podane w programie informacje budzą nasze najwyższe zaniepokojenie.

Obaj autorzy są urzędnikami państwowymi rządu RP i obaj z ramienia rządu brali udział w Komisji (KBWLLP) mającej zbadać katastrofę smoleńską z 2010 r., w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński , Pierwsza Dama i duża część polskiej elity państwowej, w tym wszyscy najwyżsi dowódcy polskiej armii. Niestety, zamiast solidnych badań Komisja, w której wzięli udział powtórzyła podstawowe tezy Komisji rosyjskiej nie zadbawszy nawet o zbadanie wraku, miejsca zdarzenia, oryginałów czarnych skrzynek, podstawowej dokumentacji lotniska smoleńskiego, oblotu tego lotniska i nie zapoznawszy się z sekcją zwłok ofiar. A co najważniejsze w ogóle nie badano ostatnich 10 sekund lotu, w trakcie, których miały miejsce dramatyczne wydarzenia. We wszystkich tych kwestiach posługiwano się dokumentacją rosyjską, której nie weryfikowano. Na tej podstawie sporządzono dokument obciążający polskich pilotów winą za katastrofę.

Kancelaria Premiera polskiego rządu utworzyła specjalny zespół kierowany przez dr Macieja Laska i p. Piotra Lipca by upowszechniać i uzasadniać tezy komisji ministra Millera, w której obaj brali udział. Zespół powstał dopiero trzy lata po katastrofie smoleńskiej, gdy wyszły na jaw dowody fałszowania materiału badawczego dotyczącego katastrofy. Zespół działa na zlecenie rządu jako oficjalny „organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów” i promuje rosyjską wersję wydarzeń przyjętą przez komisję Millera bez podjęcia własnych badań. Ta nowa instytucja rządowa składa się wyłącznie z byłych członków KBWLLP, którzy za swoją pracę propagandową na rzecz rządu pobierają dodatkowe wynagrodzenie.

Istnieje więc obawa, że ISASI zostanie wykorzystane do jednostronnego prezentowania stanowiska rządowego. Maciej Lasek, który jest przewodniczącym zespołu niedawno zaatakował na łamach rządowego portalu internetowego wybitnego badacza katastrof lotniczych, członka ISASI – Franka Taylora. Lasek próbował podważyć wiarygodność Franka Taylora. Prawdziwą przyczyną tych zarzutów są krytyczne uwagi Franka Taylora wobec rosyjskiego raportu MAK i KBWLLP dotyczących katastrofy smoleńskiej.

Szanowny Panie Przewodniczący,
zwracamy się do Pana by umożliwił Pan otwartą i swobodną ocenę przypadku katastrofy smoleńskiej. Wielu wybitnych badaczy podważa ustalenia komisji rosyjskiej i powtarzającej je komisji rządu RP. 21 sierpnia 2015 główny ekspert prawny komisji rządu RP prof. Marek Żylicz publicznie zaapelował o wznowienie prac wyjaśniających katastrofę smoleńską uznając, iż konieczne jest uwzględnienie dowodów zebranych przez Zespół Parlamentarny kierowany przez posła Antoniego Macierewicza badający okoliczności katastrofy. Prof. Marek Żylicz uważa za konieczne wzięcie także pod uwagę opinie i analizy wybitnych międzynarodowych ekspertów.
W tym kontekście wystąpienia pp. Macieja Laska i Piotra Lipca w Augsburgu nabierają raczej charakteru politycznej propagandy niż naukowej analizy.

Byłoby wydarzeniem bez precedensu gdyby coroczna konferencja ISASI została wykorzystana do politycznej propagandy i dezinformacji w miejsce otwartych i swobodnych badań. Zwracamy się do Pana o zapoznanie się z różnymi punktami widzenia prezentowanymi przez uczestników trzech kolejnych Konferencji poświęconych katastrofie smoleńskiej. Konferencje były organizowane przez profesorów największych polskich Uniwersytetów. Dr Lasek i jego współpracownicy byli na nie zapraszani, lecz nie wzięli w nich udziału nie chcąc podjąć otwartej dyskusji. Zwracamy się też o umożliwienie przedstawienia swoich badań przez niezależnych ekspertów w tym pp. Wacława Berczyńskiego, Wiesława Biniendy, Bogdana Gajewskiego, Glenna Joergenssona, Kazimierza Nowaczyka, Grzegorza Szuladzińskiego i Franka Taylora.

Równocześnie zapewniamy, że wszystkie badania dotyczące katastrofy smoleńskiej zostaną Panu i ISASI udostępnione przez Zespół Parlamentarny badający okoliczności katastrofy smoleńskiej i skupiający obecnie 145 posłów i senatorów z różnych ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim Parlamencie. Zespół ten w swoich pracach opiera się na badaniach ekspertów z całego świata.

Z poważaniem

dr Wacław Berczyński,
prof. Wiesław Binienda,
mgr inż. Glenn Joergenssen,
dr Kazimierz Nowaczyk,
dr Grzegorz Szuladziński.

Wersja angielska

August 23, 2015

Frank Del Gandio
President
International Society of Air Safety Investigators

Dear President Del Gandio,

In your conference program there are two presentations by Polish speakers, one by Maciej Lasek entitled “International Accident Investigation for Military Plane Crash: Smolensk Case,” and the other by Piotr Lipiec, entitled, “Political Dimensions of the Smolensk Accident Investigation.” These two lectures cause considerable concern.
Both presenters are government officials who previously participated in the official Polish investigation of this 2010 crash. As you undoubtedly know, the crash took the lives of Polish President Lech Kaczyński, the First Lady, and much of the government elite, including top military leaders of the Polish armed forces. It was unfortunate that the official investigation simply echoed the Russian conclusions rather than provided original analyses. The Polish commission (State Commission on Aircraft Accidents Investigation SCAAI) investigating the Smolensk crashed, called the Miller Commission, did not investigate the airplane wreckage, crash site, original black box recordings, basic documentation of Smolensk Airport, airport surroundings, and did not participate in the autopsies of the victims. Most importantly, the last 10 seconds of flight, where dramatic events took place were practically ignored. In all these matters, the Polish side relied on Russian claims without independently verifying these findings. As a result the Polish report, like the Russian report blamed the Polish pilots for causing the crash.

The office of Polish Prime Minister established a special committee led by Dr. Lasek and Mr. Lipiec to disseminate and explain to the Polish public findings of the Miller Commission. This committee was organized three years after the Smolensk crash when it became apparent that some evidence in the Smolensk investigation was falsified. Working under the auspices of the government as a subsidiary body of the Office of Prime Minister, this committee is promoting the Russian version of events adopted without proper investigation by the Miller Commission. This new governmental body consists exclusively of members of the previous commission (SCAAI), all its members receive salaries from the Polish government.

There has been concern that ISASI is being used to further one-sided governmental pronouncements. Chair, Dr. Maciej Lasek, attacked on committee official websites Frank Taylor, an accomplished independent investigator of airplane crashes who is a member of ISASI. Mr. Lasek has tried to undermine the credibility of Mr. Taylor. The real reason for Mr. Lasek’s attack on Mr. Taylor was his critical remarks about the Russian MAK Report and the Polish Miller Commission regarding the Smolensk investigation.

Dear President Del Gandio, we urge that you assure an open evaluation of the Smolensk case. Many accomplished investigators disagree with the Russian version of event that was repeated without appropriate critical analysis by the Polish government. Please note that on August 21, 2015, the main legal expert of SCAAI, Professor Marek Zylicz, publicly appealed for reopening the investigation into the Smolensk crash, taking into account the new evidence unearthed by the Parliamentary Committee headed by Antoni Macierewicz MP that has investigated independently the Smolensk crash and considered opinions and analysis of a variety of international experts.

In this context lectures by Mr. Lasek and Mr. Lipiec should be viewed as political propaganda rather than scholarly analysis. It would be unprecedented to have your annual assembly used as an opportunity for dissemination of political propaganda and disinformation rather than free and open inquiry. We urge you to hear multiple viewpoints, presented by participants of three consecutive Conferences devoted to Smolensk Crash. All three conferences were organized by professors from the largest universities in Poland. Dr. Lasek and his collaborators were invited to participate in all three conferences but they declined the invitation to avoid open discussion. I also urge you to listen to international experts, particularly those of independent experts such as Frank Taylor, Glenn Joergensen, Bogdan Gajewski, Wieslaw Binienda, Wacław Berczyński, Grzegorz Szuladziński and Kazimierz Nowaczyk. At the same time we can guarantee that all materials produced by the Parliamentary Committee and its experts in the course of their investigation into the Smolensk crash will be available to you and the ISASI. The Parliamentary Committee consists of 145 Members of Parliament and Senators from across the political spectrum and reaches out for the expert opinion worldwide.

Thank you for your consideration.

Sincerely,
Wacław Berczyński, Ph.D.
Wiesław Binienda, Professor
Glenn Joergensen, MSME
Kazimierz Nowaczyk, Ph.D.
Grzegorz Szuladziński, Ph.D.

(opublikowane przez KaNo):

http://www.blog-n-roll.pl/pl/międzynarodowa-konferencja-isasi-w-augsburgu#.Vdu1IighIUU

1 Trackback / Pingback

  1. Portal Informacyjny KMN » Kłamstwo smoleńskie na międzynarodowej konferencji lotniczej (i protest ekspertów)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: